DNES JE:

Piatok 27. 11. 2015

Rodina a škola

Rodina a škola - Logo

Časopis, ktorý odporúčame rodičom a žiakom našej školy. Bližšie informácie na: http://www.skvelarodina.sk/ponuka/ 

 

Počet návštev: 224698

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Nedeľa 29.11.2015)
Vanesa Kováčová (I.A)
 • 26. 11. 2015

  Do galérie "TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM" boli pridané fotografie.

 • "ÚSPEŠNÉ OCENENIE"

  Slovenská pedagogická knižnica

  Je nám veľkým potešením, že naša ZŠ bola ocenená v rámci 11. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k 26. októbru 2015. Odborná komisia rozhodla, že z postupujúcich 260 školských knižníc sa naša škola zúčastnila na krásnom šiestom mieste a získala tak 200 eur na nákup nových kníh do našej školskej knižnice. Bližšie informácie z vyhodnotenia sú na linku:

 • "KURZ POSUNKOVÉHO JAZYKA"

    V dňoch 20.11. - 22.11. 2015 sa naša pani učiteľka Beátka zúčastnila v Trnave kurzu posunkového jazyka, ktorý organizovala nadácia Pontis s podporou Nadačného fondu Telekom. Kurz viedol profesionálny tlmočník posunkového jazyka pán Róbert Šarina. Cieľom kurzu bolo naučiť zúčastnených základy posunkového jazyka a priblížiť im tak svet nepočujúcich. Svet, ktorý je pre nás počujúcich nepochopiteľný, ale vďaka posunkom priblížiteľný.

 • "TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM"

   Tak ako každý rok, tak aj tento rok sme počas 3. novembrového týždňa realizovali 
  na našej škole aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám a iným patologickým javom. Počas tohto týždňa si triedne pani učiteľky pripravili pre svojich žiakov rôzne vzdelávacie aktivity. Keďže náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku, práve v tomto období je veľmi dôležité pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a poukázať na význam primárnej prevencie. Počas tohto týždňa sa realizovali v rámci triednickych hodín besedy a rozhovory, tvorivé projektové dielne a aktivity, v ktorých si žiaci mohli pozrieť prezentácie s touto tematikou a následne sa zážitkovo realizovať vo svojich schopnostiach a zručnostiach. Výsledným efektom tvorivých dielní bol dobrý pocit z toho, že naše zdravie, a hlavne náš život je na prvom mieste.

 • "REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO"-preventívne aktivity

   Dňa 12. novembra 2015 sa žiaci našej našej školy zúčastnili na preventívnych aktivitách organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach. Žiaci 1. a 2. ročníka sa v rámci besedy oboznamovali s prvou pomocou. Názornými ukážkami lektorky z ÚS SČK sa tak učili poskytovať  prvú pomoc. Žiaci 3. a 4. ročníka sa učili vyjadrovať pocity a emócie cez zážitkové hry s cieľom vedieť stvárniť a pomenovať pocity a emócie cez efektívne riešenie konfliktov v našom živote. Muzikomaľbou a pohybom sa v rámci diskusie mali možnosť vyjadriť k výhodám vyjadrovania radosti, smútku, nadšenia a strachu. Tieto aktivity boli veľmi zaujímavé a poučné, čo žiaci ocenili pozitívnym ohlasom.

Novinky

Kontakt


 • Základná škola Lok
  Hlavná 10
  935 38 Lok
 • +421 36 6397 195

2015/2016