Navigácia

DNES JE:

Štvrtok 2. 10. 2014
Počet návštev: 164392

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Sobota 4.10.2014)
Pavol Kováč (I.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • "ROZPRÁVKOVÝ BUFET"-výchovný koncert

  V stredu 1. októbra 2014 zavítal do našej školy s hudobno-tanečným programom „Rozprávkový bufet“ pána Čekovského. Nie Mariana, ako sme si pôvodne mysleli, ale Valentína. Výchovný koncert, ktorý pripravila UMELECKÁ AGENTÚRA V.ČEKOVSKÉHO CLAKSON roztancoval nôžky nielen našim žiakom, ale aj predškolákom z MŠ. Strhujúci rytmus, chytľavá melódia pesničiek, tanec, bezprostredná atmosféra, srdečný kontakt a sladká odmena pre tých najodvážnejších zanechala na všetkých tváričkách široký úsmev. A samozrejme nechýbal ani úprimný dlhý potlesk.

 • "IKT V CVS"-ukončenie aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy

    Dňa 26. a 27. septembra 2014 ukončili naši pedagogickí zamestnanci aktualizačné vzdelávanie v rámci Národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“  s názvom: „Informačno - komunikačné technológie v celodenodennom výchovnom systéme. Po úspešnej záverečnej prezentácii pred komisiou v zastúpení Mgr. Jelky Košútovej a Mgr. Karolíny Fedákovej dostali všetci pedagogickí zamestnanci „Certifikát o ukončení aktualizačného vzdelávania.“

 • "O ŽABEJ PRINCEZNEJ" - divadelné predstavenie

   Dňa 23. septembra 2014 zavítali do našej školy herci z divadla Portál z Prešova, aby sa nám predstavili rozprávku „O žabej princeznej“.  Svojim umeleckým výkonom  vtiahli žiakov, pani učiteľky a aj našich najmenších kamarátov z MŠ do deja rozprávky. Princova cesta k stratenej korune, na ktorej mu rozprávajúca žaba Elvíra pripravila nečakané úlohy, čertica i babka bylinkárka priniesla veselé a humorné situácie pre všetkých divákov. Tak, ako v každej rozprávke víťazí dobro nad zlom, tak aj táto rozprávka pripomenula všetkým divákom, že láska víťazí nad pýchou a hlúposťou. To, že sa predstavenie všetkým páčilo, svedčal aj dlhý a úprimný potlesk.

 • "ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK"

  Po letných prázdninách, plných zážitkov a oddychu, sa 2. septembra 2014 začal nový školský rok 2014/2015. Brána našej školy ostala otvorená pre každého. Najmä pre nových nulťáčikov a prváčikov, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc a stali sa tak riadnymi žiakmi školy. A samozrejme aj pre ostatných žiakov našej školy, ich rodičov a starých rodičov. Po krátkom kultúrnom programe žiakov Lucky a Samka, príhovore pani riaditeľky školy a pána starostu obce sa žiaci na chvíľu presunuli do svojich tried, kde ich triedne pani učiteľky oboznámili s organizáciou vyučovania na tento školský rok a popriali im veľa úspechov, elánu a tvorivých síl do nového školského roka.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2014/2015

   Riaditeľka ZŠ oznamuje žiakom školy a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2.septembra 2014 o 7,45 hod. v areáli ZŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 10, Lok
  Základná škola
  Hlavná 10
  935 38 Lok
 • +421 36 6397 195