Navigácia

DNES JE:

Utorok 2. 9. 2014
Počet návštev: 160670

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 2.9.2014)
Tomáš Ladányi (IV.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK.ROKA 2014/2015

   Riaditeľka ZŠ oznamuje žiakom školy a rodičom žiakov, že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2.septembra 2014 o 7,45 hod. v areáli ZŠ.

 • "ROZVÍJANÍM KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ K INKLÚZII ŽIAKOV Z MRK"-vzdelávanie ped.zamestnancov

  31. 8. 2014

  V dňoch 25.-27.augusta 2014 sa štyri pedagogické zamestnankyne zúčastnili kontinuálneho inovačného vzdelávania "ROZVÍJANÍM KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ K INKLÚZII ŽIAKOV Z MRK".  Cieľom vzdelávania je inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti rozvíjania komunikačných zručností. Vzdelávanie sa realizovalo v príjemnom horskom prostredí obce Staré Hory. Množstvo zaujímyvých aktivít, ktoré pripravila lektorka vzdelávania  Ing. Janka Andrisová prispelo k veselej nálade počas trojdňového vzdelávania.

 • VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV-1.stretnutie

 • "ZAČALI SA PRÁZDNINY"

  Všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom prajeme veselé prázdniny, príjemnú dovolenku, veľa zážitkov, oddychu a hlavne načerpania síl a energie do nového šk. roku 2014/2015smileysmileysmiley.

 • "SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK.ROKA 2013/2014"

   27. jún 2014 ... posledné školské zvonenie pred očakávanými prázdninami. Pre všetkých žiakov radostný deň. Vo vestibule školy po krátkom kultúrnom programe a slávnostnom príhovore pani riaditeľky boli žiaci odmenení vecnými cenami za svoju snahu v učení, v správaní a aj za vzornú dochádzku. Na záver slávnostnej chvíle popriala pani riaditeľka  žiakom veselé prázdniny a všetkým pedagógom vďaku za vykonanú prácu. Potom sa žiaci spolu s triednymi učiteľkami rozišli do svojich tried, kde im boli rozdané vysvedčenia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 10, Lok
  Základná škola
  Hlavná 10
  935 38 Lok
 • +421 36 6397 195