Navigácia

DNES JE:

Streda 27. 8. 2014
Počet návštev: 159897

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 27.8.2014)
Mgr. Ivan Sklenka

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 • "ZAČALI SA PRÁZDNINY"

  Všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom prajeme veselé prázdniny, príjemnú dovolenku, veľa zážitkov, oddychu a hlavne načerpania síl a energie do nového šk. roku 2014/2015smileysmileysmiley.

 • "SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK.ROKA 2013/2014"

   27. jún 2014 ... posledné školské zvonenie pred očakávanými prázdninami. Pre všetkých žiakov radostný deň. Vo vestibule školy po krátkom kultúrnom programe a slávnostnom príhovore pani riaditeľky boli žiaci odmenení vecnými cenami za svoju snahu v učení, v správaní a aj za vzornú dochádzku. Na záver slávnostnej chvíle popriala pani riaditeľka  žiakom veselé prázdniny a všetkým pedagógom vďaku za vykonanú prácu. Potom sa žiaci spolu s triednymi učiteľkami rozišli do svojich tried, kde im boli rozdané vysvedčenia.

 • "ROZLÚČKA SO 4.A"

   26. jún 2014 bol pre našich štvrtákov rozlúčkovým. Pestrým kultúrnym programom pobavili nielen pedagógov školy, rodičov, pani školníčku a pani kuchárky, ale zároveň im vyjadrili aj vďaku za všetko, čo pre nich za štyri roky školy urobili. Kyticou piesní, básní, častušiek a tancov spríjemnili všetkým hosťom výbornú náladu. Spoločnou diskotékou a prianím všetkého najlepšieho do nového školského roka rozlúčku ukončili.

 • "OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA"

  V stredu 25.júna 2014 sa pre našich žiakov konala praktická časť účelového cvičenia Ochrana života a zdravia (OŽZ). Obsahovým zameraním cvičenia bolo:

  a) riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,
  b) zdravotná príprava,
  c) pohyb a pobyt v prírode,
  d) dopravná výchova,
  e) hry v prírode.

 • "DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ"

  18. júna 2014 bol deň, kedy brána školy bola od rána otvorená pre všetkých pozvaných hostí, rodičov a všetkých záujemcov. Na našej ZŠ sa práve v tento deň uskutočnil "DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ."  Pozvanie prijali: Mgr. Viera Kiššová (ref. - metodička Oddelenia školstva a vzdelávania v Leviciach), Mgr. Nicol Búryová (ref. pre školský úrad, metodička pre tekovský región), Jozef Szabo (starosta obce), Ing. Viera Obertová (OÚ Nitra – odbor školstva), rodičia a starí rodičia našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Hlavná 10, Lok
  Základná škola
  Hlavná 10
  935 38 Lok
 • +421 36 6397 195